logo-Krosnianka-tenniis

„Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.”

Napoleon Hill
logo-Krosnianka-biegi

Sekcja biegowa

biegi.krosnianka.pl

Sekcja Tenisa

tenis.krosnianka.pl

NASI PARTNERZY

Dzieje Klubu Krośnianka

Zainteresowanie sportem na terenie Krosna i okolic sięga jeszcze okresu zaborów. W tamtym czasie nie istniały kluby sportowe w wymiarze, z jakim spotykamy się dzisiaj. Funkcjonowały różne organizacje oraz instytucje społeczne zajmujące się krzewieniem kultury fizycznej. Należały do nich Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Towarzystwo Uniwersytetów Robotniczych oraz Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Obronnego.

Towarzystwo  Gimnastyczne „Sokół” zostało utworzone w Krośnie w 1892 roku jako oddział Towarzystwa we Lwowie. Jego pierwszym prezesem został Tadeusz Śmieglewicz. Rok później rozpoczęto budowę gmachu towarzystwa przy ulicy Suchodolskiej. Obiekt posiadał salę gimnastyczna ze scena i kulisami, pomieszczenie na bibliotekę i czytelnię oraz mieszkania prywatne. Za budynkiem znajdowało się boisko piłkarskie i korty tenisowe. Całość stanowiła doskonały ośrodek działalności kulturalnej, oświatowej oraz sportowej. Największą popularnością cieszyły się takie dyscypliny jak  gimnastyka, tenis ziemny, szermierka, łyżwiarstwo, kolarstwo oraz dopiero w okresie międzywojennym piłka nożna. Towarzystwo popularyzowało aktywność fizyczna wśród mieszkańców Krosna miedzy innym przez udostępnianie obiektów sportowych oraz wypożyczanie sprzętu. W czasie zaborów nie miało ono charakteru czysto sportowego. Zajmowało się również pielęgnowaniem tradycji narodowych oraz kształtowało „zwartość, solidarność i karność” czyli cechy, które mogły się przydać w walce o niepodległość. Przez taka postawę członków towarzystwa w czasie I Wojny Światowej przekształciło się ono w organizację paramilitarną. Członkowie „Sokoła” zasilali szeregi Związku Strzeleckiego, a później I Brygady Legionów Józefa Piłsudskiego walczącej z zaborcą.

Towarzystwo uniwersytetów robotniczych (TUR) było organizacją  ogólnopolską, której oddział w Krośnie powstała w 1923 roku. Jego siedziba mieściła się w budynku Zarządu Okręgu Związkowego „Górnik” przy ulicy Kolejowej („Dom Górnika”).  Funkcje przewodniczącego pełnił czynny sportowiec Karol Pilch. TUR prowadziło dwukierunkową działalność. Pierwszą z nich było kształcenie robotników, a drugą prowadzenie działalności sportowej. W ranach organizacji  prężnie działała sekcja gimnastyczna.

W związku ze wzrostem popularności piłki nożnej zaistniała konieczność stworzenia organizacji wcielającej miłośników tej dyscypliny. Do tej pory pasjonaci futbolu grali w prymitywnych warunkach, nie rzadko przy pomocy szmacianej piłki. Miasto Krosno nie posiadało własnego stadionu sportowego dlatego częstym widokiem były dzikie mecze rozgrywane na okolicznych łąkach bądź  na placu przy Wisłoku (Targowica). Ogromne zainteresowanie piłka nożną doprowadziło do powstania w 1921 roku przy Rafinerii Ropy Naftowej w Jedliczu tzw. niezrzeszonego piłkarskiego ogniwa sportowego. Nie zostało ono jednak nigdy przekształcone w klub sportowy.

Narodziny pierwszego na ziemiach krośnieńskich klubu miało miejsce w 1923 roku przy Kopalni Ropy Naftowej w Potoku. Utworzony został jednosekcyjny, piłkarski Robotniczy Klub Sportowy „Nafta”. Dzięki wsparciu finansowemu jakie zapewniła dyrekcja kopalni, zakupiono niezbędny sprzęt oraz stroje. W związku z tym, że klub nie został zgłoszony do Polskiego Związku Piłki nożnej, drużyna nie mogła oficjalnie rozgrywać spotkań z innymi klubami. Pogarszająca się sytuacja kopalni w Potoku spowodowała, że robotnicy a zarazem zawodnicy zaczęli odchodzić w głąb kraju w poszukiwaniu pracy. Wynikiem tego było  rozwiązanie „Nafty”.

Z inicjatywy działaczy krośnieńskiego…

przeczytaj więcej...

NASI PARTNERZY